Binnen een veilige leer/trainingsomgeving kunnen we, door onze aanvankelijke oordelen heen, leren zien dat dit een klant is die mogelijk gewoon bang was.

Hoe herken je wat iemand nodig heeft? Hoe maak je angsten bespreekbaar met de bewoner in zijn kamer of in de eetzaal?

NIEUWE EISEN AAN DE ZORG IN EEN SNEL VERANDEREND OMGEVING

De manier waarop mensen communiceren en zich gedragen verandert. Mensen, zorgvragers en hun mantelzorgers beïnvloeden op verschillende manieren actiever hun eigen zorgproces. Zij worden mondiger,  kritischer wellicht en wensen vaker een actieve betrokkenheid bij hun behandeling. Daarnaast zijn mensen beter geïnformeerd en is informatie steeds meer toegankelijk en beschikbaar.

VIER ARCHETYPES CLIENTEN

In toenemende mate zullen zorgvragers en hun mantelzorgers verschillende rollen (willen) vervullen. Hiervoor heb ik een methode ontwikkeld met 4 archetype zorgvragers die elk hun eigen aanpak nodig hebben. Deze 4 archetypen vormen ook de grondslag voor de verschillende medewerkerrollen.

De centrale doelstelling binnen mijn training programma’s is dat de medewerkers hands-on tools leren gebruiken die het mogelijk maken om effectief met de patiënt te communiceren. Het kernpunt hierbij is het vertrouwensvol contact maken met de patiënt. Dit gebeurt met name op basis van NLP communicatie technieken, rouwbegeleidingstechnieken  en motiverende gespreksvoering.

Tijdens het trainingsprogramma is er veel aandacht voor het creëren van een veilige leeromgeving waarin medewerkers leren om effectieve feedback te geven en te ontvangen. Medewerkers leren deze vaardigheden toe te passen in het contact met bewoners en met elkaar.

Het uiteindelijke leren gebeurt gewoon in de dagelijkse praktijk. Daarom bevat het programma uiteraard ook een aantal tools die dagelijks gebruikt kunnen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De dagstart
  • Het kaartspel

Geen reacties meer mogelijk.